Ga naar content
Tekst a A+

Welkom bij ApotheekZorg voor zorgverleners

Ondersteuning bij het digitaal voorschrijven en/of aanleveren van (recept)formulieren aan ApotheekZorg.

Inloggen

Na inloggen met uw BIG-nummer kunt u:

  • documenten en/of receptformulieren vragen en/of versturen;
  • onze elektronische postbussen opvragen.

Digitaal voorschrijven

Als voorschrijver kunt u via uw HIS of ZIS recepten naar ons sturen, dit kan d.m.v. ZorgMail of E-Zorg (edifact).

Log via uw BIG-nummer in om de postbus op te vragen voor het geneesmiddel dat u wilt voorschrijven.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van een communicatieadres?
Raadpleeg de pagina instellen digitaal voorschrijven.


Uw privacy bij ApotheekZorg

Uw privacy is belangrijk voor ons. In het privacy statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

AZ-net

Ben u op zoek naar AZ-net, ons digitale voorschrijfportaal?

Deze kunt u vinden op www.AZ-net.nl.

Let op: via AZ-net kunt u geen hulpmiddelen of stoppen met roken medicatie voorschrijven.

Ga voor meer informatie naar de betreffende website: